Copyright_Rawpixel_03.jpg

Burgerschap in een diverse samenleving

Hoe lokaal het verschil maken?

  • Hoe stimuleer je actief burgerschap in tijden van diversiteit? 

  • Hoe geef je personen van buitenlandse herkomst een stem?  

  • Hoe zorg je dat die stem gehoord wordt door lokale beleidsmakers?

 

Welkom op deze online inspiratiedag donderdag 3 december 2020, 9.30-12u voor bestuurders en ambtenaren, medewerkers uit middenveldorganisaties en onderzoekers.

  • Haal inspiratie uit de realisaties van de zes stedelijke projecten

  • Leer welke duurzame strategieën en methodieken een gemeente kan inzetten om burgerzin en beleidsparticipatie bij mensen met een migratieachtergrond te versterken

  • Verneem concrete aanbevelingen voor beleid en praktijk, gebaseerd op onderzoek

Copyright_project_Mechelen_03.jpg

Twee jaar lang brachten zes Vlaamse steden en gemeenten, samen met tal van partnerorganisaties, hun antwoorden op bovenstaande vragen in de praktijk. Aan de hand van uiteenlopende methodieken en slimme samenwerkingsverbanden versterkten ze het actief burgerschap, zowel bij personen van buitenlandse herkomst als bij de bredere samenleving. Het resultaat van hun inspirerende participatieve projecten presenteren ze op 3 december. Op deze online inspiratiedag maak je ook kennis met de bevindingen uit het onderzoek dat HIVA-KULeuven samen het Minderhedenforum over de projecten voerde. 

Vlaams Minister Bart Somers leidt de studiedag in.

Copyright_project_Mechelen_07.jpg

Programma

9:30 - 9:40

Een voormiddag vol burgerschap: inhoudelijk en technisch wegwijs

Kathleen Van Den Daele

9:40 - 9:50

Introductie door Vlaams Minister Bart Somers

9:50 - 10:05

Burgerzin en beleidsparticipatie in een diverse samenleving: een opdracht voor steden en gemeenten?

Lode Vermeersch &

Jan Van Ongevalle

10:05 - 10:25

Lokale projecten delen hun ervaring (ronde 1)

10:25 - 10:45

Lokale projecten delen hun ervaring (ronde 2)

Pauze

11:00 - 11:20

Lokale projecten delen hun ervaring (ronde 3)

11:20 - 11:45

Wat je van projecten leren kan: aanbevelingen voor beleid en praktijk

Jan Van Ongevalle &

Lode Vermeersch

11:45 - 12:00

Pakkende artistieke afsluiter

Lokale projecten

Tijdens de inspiratievoormiddag kan u in drie rondes kennis maken met de zes lokale projecten die de afgelopen twee jaar werkten aan actief en gedeeld burgerschap. De projecten hadden daarbij specifieke aandacht voor mensen met een niet-EU nationaliteit. Wat mag je precies verwachten?

Beringen

project ‘Dialoog vindt oplossingen’

 

Dompel je onder in de wereld van…

 

Sta even stil bij het leven, de ervaringen, de dromen en de motivaties van een AMIf’er, bij de drempels die ze ervaren om hun ambities waar te maken.

Onze deelnemers doorliepen een heel traject. We zagen ze groeien en de oplossingen voor de participatie-drempels werden alsmaar concreter.

Maak kennis met de leefwereld van de deelnemers, hun verhalen en frustraties in participatie. En onthoud vooral de oplossingen die ze voorstellen.

Zo kunnen we elkaar beter begrijpen en groeien we dichter naar elkaar toe in deze moeilijke en koude periode

Mechelen

‘De mensen maken de stad’

Workshop: Vrijetijd als katalysator in het integratieproces van OKAN-jongeren

Elk kind heeft recht op vrije tijd, spel en ontspanning. Daarom trekt Groep Intro er elke woensdagnamiddag met enthousiaste OKAN-jongeren op uit om hen te laten proeven van het vrijetijdsaanbod.

 

Op die manier leren ze niet alleen het vrijetijdsaanbod kennen, maar ontwikkelen ze ook hun interesses en talenten. Toch botsen deze jongeren ook op drempels om te participeren aan het vrijetijdsaanbod. Welke drempels zijn er? En hoe kan je deze drempels wegnemen?

 

Met andere woorden: laat je inspireren in deze workshop hoe je kan toewerken naar een zo open en toegankelijk mogelijk vrijetijdsaanbod.

Sint-Niklaas

project ‘Diversiteit in Actie’

 

Met het project Diversiteit in Actie hebben de stad Sint-Niklaas in samenwerking met het Internationaal Comité vzw de rijke diversiteit in onze stad proberen activeren. Ook na afloop van het project gaan we hier mee verder! Wil je weten hoe we werken aan het inbedden van derdelanders in ons sterk sociaal weefsel? Hoe we hun stem laten horen in onze zoektocht naar oplossingen voor een betere mobiliteit en andere lokale vraagstukken? Hoe we hiervoor Deep Democracy hanteren als methode voor inclusieve besluitvorming waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem? Kom dan zeker luisteren.

Mechelen

‘De mensen maken de stad’

Workshop: Storytelling als ontmoeting en verbinding

Sinds mensenheugenis vertellen we verhalen. Verhalen die we zelf meemaakten, verhalen van anderen, verzonnen verhalen, anekdotes, …

 

Het project 'De Mensen Maken de Stad' brengt Mechelaars samen en verzamelt verhalen over Mechelen en haar inwoners en brengt deze in kaart. Want het zijn de mensen, hun verhalen en de plekken die ze bezoeken die de stad maken tot wat ze is. Want in Mechelen maken de mensen de stad.

 

Ontdek in deze workshop hoe je dankzij interactieve methodieken van storytelling ontmoetingsmomenten kan creëren en mensen kan verbinden. Leer in deze workshop de methodiek beter kennen.

Genk

‘Droom – denk – durf – doe’

 

Niets is wat het lijkt- “Voel je verbonden”

Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)-Nei Tred vzw-Stad Genk

Men zegt wel eens… Je eerste indruk vertelt veel over jezelf. In je kwetsbaarheid schuilt je kracht. Wees gewoon jezelf. Maar hoe doe je dat? Wat als het je niet lukt? Droom, denk, durf en doe, zeggen wij dan !

Leuven

project ‘Roots’

 

“ROOTS heeft jonge vluchtelingen in Leuven een stem gegeven. Dit was een lang en diepgaand proces dat geculmineerd is in reportages waarin jongeren hun noden kenbaar maken aan het beleid. Tijdens onze workshop bekijken we één van de video’s en hebben we het over de emanciperende methodieken die we gebruikt hebben tijdens dit proces.”

Antwerpen

‘Vrijwilligerswerk in functie van actief en gedeeld burgerschap’

Hoe matchen Stad Antwerpen anderstalige vrijwilligers aan organisaties? Wat helpt er aan de kant van de derdelander? En wat helpt er aan de kant van organisaties?

We vertellen je graag onze ervaring met twee praktijkvoorbeelden.

Copyright_project_Mechelen_02.jpg

Inschrijven

Inschrijven voor deze studievoormiddag kan tot 30 november via deze link.

Via e-mail krijgt u het wachtwoord om deel te nemen aan de sessie.

Vragen?

 

Vragen over dit inspiratiemoment: contacteer lode.vermeersch@kuleuven.be of kathleen.vandendaele@minderhedenforum.be 

Wil u nu al meer weten over de projecten of u inlezen in het thema: https://hiva.kuleuven.be/sites/burgerschap/Home

Deze studievoormiddag is een initiatief van:

Gehost door